Służba Liturgiczna
parafii pw. św. Ojca Pio w Poznaniu

Zarząd Służby Liturgicznej


Struktura zarządu ministrantów 


 OPIEKUN MINISTRANTÓW:

Ks. proboszcz Andrzej Herkt Prezes Ministrantów:

Stanisław Nowicki 

 

 

Wiceprezes Pomocniczy Mateusz Młynowski 

Wiceprezes Sportu Maksymilian Dyśko 

Prezes Dekanalny i Wiceprezes Liturgii Patryk Kluj